Præmieringer

                                  Præmieringer


Nationale udstillinger


Baby Klasse:

Her anvendes kvalitetsbedømmelse med præmiergraderne 1. præmie og 2. præmie.

Blandt 1. præmie hundene udvælges den bedste i hvert køn, der  tildeles SL ( særdeles lovende ).

Når der gives SL gives der også et Baby Certefikat. ( BCC ).


Hvalpe Klasse:

Her anvendes kvalitetsbedømmelse med præmiegraderne:

1. præmie, 2. præmie, 3. præmie, KIP ( Kan ikke Præmieres ) eller KIB ( Kan ikke bedømmes ).

Blandt 1. præmie hundene udvælges den bedste i hvert køn, der tildeles SL og Hvalpe Certefikat ( HCC ).


Unghunde Klasse:

Her anvendes kvalitetsbedømmelse med præmiegraderne:

1. præmie, 2. præmie, 3. præmie.

1. præmie vinderen kan efter dommerens skøn tildeles certefikat.


Åben Klasse og champion klasserne:

Her anvendes kvalitetsbedømmelse med præmiegraderne:

1. præmie, 2. præmie, 3. præmie.

1. præmie vinderen kan efter dommerens skøn tildeles certefikat.


Veteran Klasserne og Super Veteran Klasserne:

Her anvendes kvalitetsbedømmelse med præmiegraderne:

1. præmie, 2. præmie, 3. præmie.

1. præmie vinderen kan efter dommerens skøn tildeles certefikat i hver klasse.Internationale udstillingerPå internationale udstillinger kan 2. præmie vinderen tildeles CAC Certefikat,

såfremt 1. præmie vinderen har fået CACIB Certefikat.


CACC kan efter dommerens skøn tildeles særligt fremragende hunde, der i Kontinent klasse har fået 1. præmie.

Der kan kun uddeles 1 CACC til han og tæve indenfor hver race.


CACH kan efter dommerens skøn tildeles særligt fremragene hunde, der i æres klasse har fået 1. præmie.

Der kan kun uddeles 1 CACH til han og tæve  indenfor hver race.


CACH - B,   CAC - S  og CAC - G  kan efter dommerens skøn tildeles særligt fremragende hunde,

der i æres klasse Bronze / Sølv eller Guld klasse har fået 1. Præmie.

Der kan kun uddeles 1 Certefikat til han og tæve  indenfor hver klasse.


ECACH kan efter dommerens skøn tildeles særdeles fremragende hunde,

der i Europa Æres Klassen har fået 1. Præmie. 

Der kan kun uddeles 1. ECACH til han og tæve i hver race indenfor klassen.


CACIB kan efter dommerens skøn tildeles særdeles fremragende hunde,

der i åben klasse og champion klasse 1. præmie.

Der kan kun uddeles 1 CACIB til han og tæve i hver race indenfor klassen.


CAC, - CAC-B, - CAC-S, - CAC-G, - CAC-P og CAC-D. kan efter dommerens skøn tildeles han og tæve, der har fået 1. præmie i Åben Klasserne.

Der kan kun uddeles 1 CAC,/B/S/G/P/D til han og tæve i hver race indenfor klasserne.


VCC, VCC - B, VCC - S, VCC - G og EVCC kan efter dommerens skøn tildeles han og tæve i Veteran Klasserne, der har fået 1. præmie.

Der kan kun uddeles 1 certefikat til han og tæve i hver race indenfor klasserne.


BACC + SL kan efter dommerens skøn tildeles han og tæve i Baby Klassen.

Der kan kun uddeles 1 certefikat til han og tæve i hver race indenfor klasserne.


HCC + SL kan efter dommerens skøn tildeles han og tæve i Hvalpe Klassen.

Der kan kun uddeles 1 certefikat til han og tæve i hver race indenfor klasserne.


UCC + SL kan efter dommerens skøn tildeles han og tæve i Unghunde Klasssen.

Der kan kun uddeles 1 certefikat til han og tæve i hver race indenfor klasserne.

 


Konkurrencer på Nationale- og Internationale udstillinger.


På Nationale udstillinger gælder samme regler som på Internationale udstillinger. Men der findes ikke de Internationale klasser på de nationale.


Bedste Baby udtages blandt de hunde der har fået  SL - BACC i Baby klasse.

Bedste Hvalp udtages blandt de hunde der har fået SL - HVCC i Hvalpe klasse.

Bedste Unghund udtages blandt de hunde der har fået SL - UCC Certefikat.


Best in Show udtages blandt de hunde der har erhvervet titlen BIR fra CAC til CAD-D.

BIR - Bedst I Race, udtages uanset antal af hunde i racen. Der udtages 1 Han og 1 Tæve fra hver race der har fået

Certefikat på udstillingsdagen.


Bedste Veteran udtages blandt de hunde der har fået certefikat som Veteran.

Bedste Super Veteran udtages blandt de hunde der har fået NAT-SAC Certefikat.


Barn og Hund.


Alle børn under 10 år kan deltage med en allerede tilmeldt på dagen.


Junior og Hund.


Alle børn fra og med 10 år og til og med 16 år kan deltage med en allerede tilmeldt hund på dagen.


Opdrætsklasse.


Gennemsnits præmien for de på denne udstilling højst præmierede hunde af opdrætterens samtlige udstillede hunde af eget opdræt ligger til grund for præmieudregningen.

Der gives følgende præmieringer:

1. Præmie med Ærespræmie. 1. Præmie   2. Præmie   3. Præmier.Præmieudregning for opdrætsklasse.


Der gives følgende point:

1. Præmie - 3 point.

2. Præmie - 2 point.

3. Præmie - 1 point.


Alle hundene skal have erhvervet 1. Præmie og mindst 3 af disse skal være erhvervet i voksenklasse.

Såfremt hvalpe og unghunde har erhvervet SL eller UHC certefikat, tæller disse på lige fod med 1. præmie i voksenklasse.


1. Præmie over 13 point.

2. Præmie 8 til 13 point.

3. Præmie under 7 point.

Hunde i Baby klasse tæller ikke med ved udregningen.