Championat

                   Tildeling af Championat titler.


Nationale og Internationale titler er først opnået når Certefikater er indsendt til DRC / DHSK og titlen indført i stambogen / Præmiebogen, og diplomet med angivelse af opnået titel er sendt til hundens registrerede ejer.


Championat titler, der er opnået i andre klubber på Nationale og Internationale udstillinger, og som anerkendes af DRC / DHSK, vil være godtaget som værende opnået på en udstilling i

DRC / DHSK.


Nationale Titler.


Ved registrering af nationale titler kan certefikater fra andre klubber i danmark og udlandet anvendes, dog skal mindst et certefikat være erhvervet på en udstilling i DRC / DHSK.


Baby Champion og Hvalpe Champion titlerne tildeles de hunde, der i baby og hvalpe klasse har fået.

2 stk BC / HC Certefikater af mindst 2 forskellige dommere.


Unghunde Champion titlerne tildeles de hunde, der har erhvervet 3 CAC Certefikater givet af 2 forskellige dommere.

CACIB kan anvendes som CAC certefikat, men kan derefter ikke anvendes mere.


Bronze - Sølv - Guld -  Platin og Diamant titlerne tildeles på samme måde som dansk champion titlen.


Veteran -  Bronze - Sølv - Guld - Platin - Diamant titlerne tildeles efter samme regler som de øvrige championater.Internationale Titler.


International Champion titlen efter de af den internationale Federation Cynologique Internationale  ( F C I ), fastsatte regler. Hunden skal have erhvervet 3 CACIB certefikater. Der skal gå mindst 365 dage mellem det første CACIB og det sidste CACIB, og skal være givet af mindst 2 forskellige dommere.