Avlsregler

Avlsregler i DRC / DHSK

 

DRC/DHSK vil i vores daglige arbejde, gøre en indsats for, at opdrættere og hvalpe købere får en grundig viden om avlsarbejdets mange forskellige elementer.


En vigtig erkendelse er, at enhver opdrætter og hunde ejer laver fejl, men lærer af dem, og den lærdom skal bruges i det daglige arbejde i DRC/DHSK.


At opdrætte og sælge hunde kræver ikke alene viden om racen, en god moral, men også et stort engagement med rådgivning og vejledning af potentielle hvalpekøber, samt de familier der har valgt at købe en hund.Indavl

Som opdrætter er det vigtigt at have kendskab til arvelighedslære, ligesom det er vigtigt at have et bredt kendskab til om hundene opfylder kravene til avl eller ej.


Avlsarbejde er et kompliceret område. Ofte bruges der negativt ladede ord, som i virkeligheden med lige så god ret kunne omfattes som positivt ladede muligheder.

 

Indavl kan omskrives til ”avl mellem dyr, som er tættere beslægtet end racens gennemsnit, og hvor der sker gentagelse i de 3 første led i anerækken”.


Indavl forbindes ofte med avl mellem to søskende, far og datter eller andre tætte familie relationer. Men indavl kan også forekomme eksempelvis hvis en god avls-, brugs-, eller udstillingshund gang på gang bruges til avl, så det efterhånden bliver vanskeligt efterfølgende at finde hunde der ikke er i familie med den pågældende hund.


Ved indavl er der mulighed for at forsøge at bevare en god hunds størrelse, og type, på kommende hvalpe. Det er også ved at bruge indavl positivt, at de gode arveanlæg fra forældrene fordobles. Men samtidig er det også sådan, at de eventuelle mindre gode anlæg der af forskellige årsager fører til dårligere livskraft, sygdom eller andre lidelser, fordobles ved indavl.


Mange anlæg, der har en negativ virkning på avlen, nedavles reccessivt og kan være skjulte i flere generationer, og ved en tilfældighed kan dukke op hos hvalpe i et kuld i dobbelt udgave. Disse lidelser kan være så alvorlige, at hvalpe på grund af de letale gener, ikke overlever.


Der skal være vægtige grunde til, at lave en parring med en høj indavlsgrad, og selvfølgelig skal det sikres at den genetiske sundhed og den racetypiske standard for racen altid er i fokus.


Gennem årene har der været mange forskellige værdifulde kvaliteter hos racehunde, både mentalt, sundhedsmæssigt og kropsbygning, disse værdier skal bevares i de kommende generationer. Derfor har DRC/DHSK valgt nogle fornuftige avlsregler, og samtidig valgt at give plads til de specielle situationer, som der også skal være plads til når vi taler seriøst avlsarbejde.


DRC/DHSK anbefaler indavlsgraden ikke er over 6,25%, og har derfor udarbejdet et sæt ”etiske regler for avl”, så der også i fremtiden er plads til en saglig seriøs forskellighed i avlsarbejdet med racen.

Når man taler avl, er det vigtigt at huske på, at de 2 forældre giver halvdelen af dettes arvemasse i både positiv og negativ retning. Derfor er det ikke nok kun at vurdere han hunden når man taler indavl, men også at have fokus på tæven.


I nedenstående skema kan du se, hvilken indavlsgrad du får ved avl mellem familie medlemmer i forskellige led. Husk indavl ikke kun fremkommer ved avl mellem hunde, der er i familie med hinanden.

Alder for avl

Inden en hund bruges i en parring, er det vigtigt at tænke på hunden alder, så det sikres hunden både er udvokset, og ikke er for ”gammel” når parringen finder sted.

 

Hunde, der efter standarden er under 45 cm. skal være fyldt 15 måneder inden den parres. Alderen gælder for begge køn.

 

Hunde, der efter standarden er over 45 cm. skal være fyldt 18 måneder inden den parres. Alderen gælder for begge køn.

 

Såfremt opdrætteren, i stambogen, har anført en højere alder inden hunden må indgå i avl, respekteres dette forbehold af DRC/DHSK ved stambogføring af hvalpe.

 

Når tæven fylder 8 år må hun ikke mere benyttes i avl.

 


Avlsgodkendelse

Inden hunden må indgå i avl skal hunden have erhvervet mindst 1. præmie, efter at hunden er fyldt 9 mdr., på en udstilling i DRC/ DHSK eller på en udstilling i en anden af DRC/DHSK  anerkendt klub i Danmark, eller udlandet.

 

Det er tilladt at parre kort- og langpelsede Hvide Schæfere. Hvalpene stambogføres som den variant hvalpen har. Hunden kan omregistreres én gang fra unghunde klassen på en udstilling i den klub hvor hunden er stambogført. 


Det forudsættes at de regler, der er nævnt under afsnit om alder, HD og AD diagnose er overholdt.

Hund som parres med sin mor / far

25%

Hund som parres med sin søster /bror

25%

Hund som parres med sin halvsøster / bror

12,5%

Hund som parres med sin bedsteforældre

12,5%

Hund som parres med sin moster / mormor

12,5%

Hund som parres med sin faster / farbror

12,5%

Hund som parres med sin halvmoster / morbror

6,25%

Hund som parres med sin halvfaster /farbror

6,25%

Hund som parres med sin kusine / fætter

6,25