Generalforsamling 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i DRC / DHSK

Tirsdag den 17. Marts 2020 kl. 19.00

Stationsvej 52, Holme-Olstrup, 4684 Holmegaard

 

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetæller / referent
 3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning. Herunder spørgsmål til beretning.
 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. Regnskabet sættes under afstemning til godkendelse.
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Forslag fra bestyrelsen
 7. Forslag fra medlemmerne
 8. Udnævnelse af Æresmedlemmer.
 9. Valg af Formand: På valg er
  • Stig Staalbo-Jensen, modtager genvalg
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er
  • Tina Bolland Welsh, modtager genvalg
  • Majbritt Jørgensen, modtager genvalg
 1. Valg af bestyrelsessuppleanter
  • Michelle Jensen, modtager genvalg
 1. Valg af Revisor og revisor suppleant for 1 år, på valg er
  • Bo Grønbech, modtager genvalg
 1. Eventuelt (Herunder kan alt drøftes, men intet besluttes)

 

HUSK: Kun medlemmer, der har betalt kontingent senest den 31. Januar 2020 og æresmedlemmer, kan deltage i generalforsamlingen

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i DRC / DHSK

 


Årsberetning 2017


Beretningen for år 2017 er nu tilgængeligt.
Årsberetning 2018


Beretningen for år 2018 er nu tilgængeligt.
Årsberetning 2019


Beretningen for år 2019 kommer senere