Årsberetning 2018

Bestyrelsens beretning

År 2018

   

6 år med fælles klub

I 2018 er det 6 år siden DRC og DHSK blev sammenlagt til en fælles klub DRC/DHSK, og bestyrelsen har fortsat arbejdet med at styrket udviklingen i klubben, ligesom vi har drøftet en række forslag til aktiviteter og arrangementer for at nå ud til hundevenner over hele landet.   

Som klub med medlemmer over hele landet, er det vigtigt at aktiviteter og udstillinger holdes over hele landet.

I denne skriftlige beretning kan du læse om de opgaver, bestyrelsen har arbejdet med det forløbne år. Samt om de arrangementer, vi har haft i 2018 og planerne for 2019. Vi håber at se dig til generalforsamlingen den 23. februar 2019, dagsorden kan ses på sidste side sammen med indkomne forslag til mødet.


Ændringer i bestyrelsen i 2018

2018 var året, hvor der var generationsskifte på formandsposten, idet Frank Sørensen – efter eget valg - gik af som formand og Stig Jensen overtog hvervet. Klubben takker Frank for det store arbejde, han har lagt i klubben igennem årene som formand, klubben siger samtidig velkommen til Stig som ny formand for klubben.

Også Rita og Michelle gik af som bestyrelsen medlemmer - stor tak skal også lyde til dem. Michelle forsætter dog som suppleant.

På generalforsamlingen i Februar 2018 blev Tina Bolland Welsh valgt ind som bestyrelsesmedlem, klubben siger velkommen til hende og ser frem til et godt samarbejde.


Folkeoplysende klub

Vi er en af de få hunde klubber på landsplan, der er godkendt som Folkeoplysende Klub i Hvidovre kommune efter Folkeoplysningslovens bestemmelser.   

Som Folkeoplysende klub kan vi låne lokaler til klubbens aktiviteter i Hvidovre, ligesom der ydes aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år, og medlemmer kan få tilskud til deltagelse i kurser og transport i forbindelse hermed. 

Det at være godkendt som Folkeoplysende klub er en stor støtte til klubbens medlemmer i form af tilskud og lokaler til udstillinger, temadage og kurser. For at få tilskud skal vi have medlemmernes fødselsdato og år, hvis du ikke har skrevet hvornår du har fødselsdag bedes du sende en mail til drcdhsk@gmail.com med oplysningerne.    


Nye udstillingsregler

I 2018 blev indført nye udstillingsregler, således at kastrerede hunde og hanhunde, der ikke har 2 synlige/mærkbare testikler kunne opstille. Dette tiltag har været taget godt imod blandt udstillerne og flere hunde har allerede stillet op i klasserne for kastrede hunde.


Avlsregler

I 2018 har der været afholdt møder sammen med DDH og DHL omkring avlsregler, dels for at få fælles regler, dels for at sikre racetypiske hunde.

Bestyrelsen ser et samarbejde mellem klubberne som en nødvendighed for at styrke arbejdet omkring avl, dyrevelfærd og samarbejdet om uddannelse af opdrættere, dommere og ringsekretærer.

       

Samarbejdspartnere

Bestyrelsen har i 2018 haft et rigtig godt samarbejde med DHL, hvor der har været afholdt en fælles National og International weekend-udstilling i September måned i Ringe på Fyn. Denne udstilling forløb over al forventning med mange glade udstillere og hunde.

Der har også været et rigtig godt samarbejde med DDH i 2018, hvor der var fælles National udstilling i November måned i Frihedens Idrætscenter. Denne udstilling forløb rigtig godt med mange udstillere.

I 2019 er det målet igen at afholde en fælles National og International udstilling udendørs på Fyn med DHL.

Der planlægges i 2019 også en fælles udstilling mellem DRC/DHSK og DHL i Frihedens Idrætscenter i Hvidovre i Marts måned samt med DDH i November måned samme sted.


Sponsorer og støtter

I årets løb har flere sponsorer støttet klubbens aktiviteter. Tak til Royal Canin, Gartnernes Forsikring, 123-hjemmeside, Hunde-boxen, Fritidsbutikken i Avedøre, Spar-NORD og Hvidovre kommune for jeres støtte til klubbens arbejde.       

Medlemmer kan få 10% rabat på syge og ansvarsforsikring hos Gartnernes Forsikring GS. Prisen for sygeforsikring, er ca. 120 kr. om måneden, minus 10% rabat. På www.garfors.dk / www.dhsk.dk kan du læse mere om forsikringen eller du kan ringe på 4371 1777 og få yderligere oplysninger.     

Royal Canin giver foder sponsor præmier til arrangementerne i DRC/ DHSK. Der er smagsprøver til alle hundene, samt flotte præmier til vinderne i de forskellige konkurrencer der afholdes i forbindelse med udstillingerne.       

Medlemmer kan få ½ års gratis hjemmeside hos 123hjemmeside.dk (værdi 356 kr.) Hvis du ønsker en gratis hjemmeside sender du en mail til drcdhsk@gmail.com . Så får du en e-mail med 6 måneders abonnement til din egen hjemmeside, og du kan starte din hjemmeside med det samme.


Hjemmesiden

2018 var året, hvor klubben fik en ny hjemmeside grundet hackerangrebet i slutningen af 2017. Hjemmesiden har løbende været opdateret og forbedret.

Klubben har fået mange positive tilkendegivelser på den nye hjemmeside, som vi også selv er meget stolte af.

På hjemmesiden er der lagt udstillings- og arrangement kalender ind i DRC/DHSK, så du altid kan følge med i, hvad der sker i klubben. Der er sider med nyheder, udstillingsregler, avlsregler, hvalpeliste, og meget mere.

På hjemmesiden er blanketten til forhåndstilmeldinger også blevet forbedret og bliver flittigt brugt.


Nyhedsbreve og Facebook

I 2018 blev der ikke udsendt nogen nyhedsbreve elektronisk, idet alle nyheder i stedet blev udsendt via hjemmesiden og på klubbens Facebook-gruppe, som har næsten 200 medlemmer.


Hundevennen – medlemsblad for DRC/DHSK

Medlemsbladet ”Hundevennen” har tidligere år været udsendt 4 gange årligt, men i 2018 har der desværre ikke i klubben været muligt tidsmæssigt til at få bladet skrevet og udsendt. Det overvejes i 2019 om det er muligt at få gang i medlemsbladet igen.


GDPR

2018 var også året, hvor EU indførte GDPR og hvad betyder dette så? GDPR står for General Data Protection Regulation, også kaldet Databeskyttelsesforordningen eller Persondataforordningen. Dette blev indført den 25. maj 2018, hvor alle virksomheder/foreninger skulle efterleve GDPR regler.

Hvordan opfylder klubben så disse regler? Udstillere skal ved hver tilmelding aktivt svare ja eller nej til at klubben må gemme udstillers personlige data (såsom navn, adresse, mail, telefonnr. m.m.). Klubben vil herefter behandle disse data i henhold til udstillers svar.


Afholdte udstillinger i DRC/DHSK 2018

I 2018 blev der afholdt 7 udstillinger hvilket er 2 færre end i 2017. Trods færre udstillinger, har der været en flot fremgang i antal udstillere. Klubben takker alle udstillere, som er med til at gøre det muligt at afholde vores arrangementer.

•I Februar blev afholdt fastelavnsudstilling for racehunde på Risbjerggaard i Hvidovre.

• I Marts blev der afholdt en fælles udstilling mellem DRC/DHSK og DHL i Frihedens Idrætscenter.

•I Juni deltog DRC/DHSK for 4. år i træk i kulturfestivalen i Brøndby Strand, der blev afholdt i et samarbejde med Brøndby Kirke, lokale boligselskaber, foreninger med videre i Brøndby Strand.

•I August blev der for 15. gang afholdt børnenes og hundenes dag i Byparken ved Avedøre Station.  Arrangementet afholdes som en del af sommerferieaktiviteterne i samarbejde med fritidsbutikken og Hvidovre Kommune. Dagen blev afsluttet med en lille hyggelig udstilling for racehunde, ligesom lokale afholdte et kræmmermarked i forbindelse med arrangementet.

•I September havde vi igen stor succes med en dobbelt national og International udstilling i Ringe sammen med DHL, hvor deltagerne over en weekend kunne deltage i flere udstillinger, og på trods af diverse forhindringer kunne vi glæde os over den gode stemning, der var blandt de mange udstillere på den 2 dages udstilling, som vi glæder os til igen at afholde i 2019.

•I November afholdte vi i samarbejde DDH en dobbelt udstilling i Frihedens Idrætscenter, hvor der var rigtig mange hunde var i ringen i løbet af dagen.   

Tak til dommere, ringsekretærer, bestyrelserne, medlemmer og øvrige frivillige, der har gjort et stort arbejde for at planlægge og afvikle årets udstillinger og øvrige arrangementer. Uden jeres hjælp ville det ikke være muligt at gennemføre de mange aktiviteter, samt en stor tak til Royal Canin for sponsor præmier til årets udstillinger.


Kultur weekend i Brøndby Strand

I juni deltog DRC/DHSK atter sammen med mange lokale foreninger og aktive beboere fra Brøndby Strand området i årets kultur weekend.

Det var 4 gang DRC/DHSK deltog i Kultur weekenden, hvor der i 3 dage var masser aktiviteter på området ved Brøndby Strand. Arrangementet var så stor en succes, at bestyrelsen har takket ja til at deltage i kulturweekenden igen i 2019.

Mange børn og unge kom forbi DRC/DHSK og fik en bedømmelse af deres hund og fik en snak om hunde, ligesom mange fik en folder med hjem, og dagen sluttede af med en hyggelig udstilling for racehunde.

Dommer Birgit Ambo havde en travl dag med at give gode råd til børnene og med at bedømme de mange hunde der i løbet af dagen var i ringen.


Aktiviteter i 2019

I 2019 forventer vi at holde 9 arrangementer:

•Den 02. Marts 2019 afholdes årets første udstilling – fastelavnsudstilling - på Risbjerggaard i Hvidovre. 

•Den 23. Marts2019 afholdes en fælles udstilling mellem DRC/DHSK og DHL i Frihedens Idrætscenter i Hvidovre, hvor udstillerne kan udstille i begge klubber samme dag. 

•Den 10. August 2019 afholdes børnenes og hundenes dag, samt national udstilling for alle racer i Byparken ved Avedøre Station, Hjulmagerporten i Hvidovre

•Den 31. August 2019 afholdes en national udstilling på Risbjerggaard, Hvidovre.

•I September 2019 (dato ikke endelig) planlægges en dobbelt udstilling (national/international) i Ringe på Fyn sammen med DHL, som en del af en fælles weekend for hele familien.

•Den 19. Oktober 2019 afholdes efterårsudstilling på Risbjerggaard i Hvidovre .

•I November 2019 (dato ikke endelig) afholdes udstilling mellem DRC/DHSK og DDH i Frihedens Idrætscenter i Hvidovre.   

   

Vi vil meget gerne have forslag til nye aktiviteter, ligesom vi gerne hører fra medlemmer, der har lyst til at være med til at holde arrangementer og afvikle udstillingerne i det område, hvor du bor.


Dødsfald

I September 2018 da klubben sammen med DHL skulle afholde fælles dobbelt udstilling i Ringe på Fyn, modtog vi tidligt lørdag morgen den kedelige meddelelse at dommer Birgit Ambo desværre var afgået ved døden. Birgit var på vej til Ringe for at dømme til udstillingen om lørdagen - på vej til det som hun elskede allermest.

Birgit har altid været en meget afholdt og benyttet dommer i DRC / DHSK og begge klubber samt alle udstillere afholdt et minuts stilhed for at ære Birgit's minde, ja selv hundene var stille.

Bestyrelsen fra DRC / DHSK med hunde deltog i Birgit's bisættelse, der foregik ugen efter fra Haslev kirke.


Ære været hendes minde


Dommer Jørgen Sørensen trådte til med kort varsel - stor tak til Jørgen, som dermed var medvirkende til at udstillingen blev gennemført trods de meget triste omstændigheder.


Klubbens økonomi

I løbet af de første 6 år har bestyrelsen arbejdet for at sikre klubben en sund økonomi, så vi kan holde kontingentet og priserne for udstillinger og arrangementer til en attraktiv pris.   

Det er glædeligt at det samlede antal udstillere er større end i 2017. Trods flere udstillere i 2018 er det ønskeligt med flere medlemmer, som kan støtte klubben - både med kontingent og med hænder i forbindelse med arrangementerne.

I 2018 kan vi glæde os over, at der i lighed med 2017 er et lille overskud og en god kassebeholdning, så der er grund til at glæde sig over en rimelig fornuftig økonomi. Men der er fortsat stor opmærksomhed på klubbens økonomi, så det sikres at der er noget at stå imod med, hvis der kommer et år med store udgifter.

Her er det vigtigt at fastholde medlemmerne og samtidig trække nye unge og familier til, så vi kan få flere indtægter i form af kontingent og medlemstilskud til medlemmer under 25 år. Flere medlemmer gør det muligt at lave arrangementer i alle dele af landet.


Mobilepay

I 2018 fik klubben indført Mobilepay - 48046. Dette tiltag er sket da dels mange har efterspurgt dette og dels for at spare tid på selve udstillingsdagen under indskrivningen.


Mange hilsner og på gensyn til generalforsamlingen, hvor vi håber du deltager, fra bestyrelsen i DRC/DHSK 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling


Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i DRC / DHSK

Lørdag den 23. februar 2019 kl. 13.00

i Værestedet, Vestre Kvartergade 5, 2650 HvidovreDagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetæller / referent

3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning. Herunder spørgsmål til beretning.

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. Regnskabet sættes under afstemning til godkendelse.

5. Fastsættelse af kontingent

6. Forslag fra bestyrelsen

7. Forslag fra medlemmerne

8. Udnævnelse af Æresmedlemmer. 

9. Valg af Kasserer: På valg er

• Lone Andersen, modtager genvalg

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er 

• Pia Munkholm, modtager ikke genvalg

• Tina Bolland Welsh, modtager genvalg

11. Valg af bestyrelsessuppleanter

• Michelle Jensen, modtager genvalg

12. Valg af Revisor og revisor suppleant for 1 år, på valg er

• Bo Grønbech, modtager genvalg

13. Eventuelt (Herunder kan alt drøftes, men intet besluttes)


HUSK: Kun medlemmer, der har betalt kontingent senest den 31. Januar 2019 og æresmedlemmer, kan deltage i generalforsamlingen


Punkt 3 Bestyrelsens beretning for foreningsåret 1/1 2018 til 31/12 2018 er udsendt pr. mail til medlemmerne og offentliggjort på klubbens hjemmeside.


INDKOMNE FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN:  

Punkt 6 – indkomne forslag fra bestyrelsen: Ændring af vedtægt. § 5.stk. 13.

Ændres til: Medlemmer fra samme husstand må ikke begge besidde en hovedpost i bestyrelse, såsom Formand / næstformand / Kasser.

Punkt 7 – indkomne forslag fra medlemmene:  Ingen indkomne forslag


Med venlig hilsen

Bestyrelsen i DRC / DHSK